hr
de
en
sl

POLITIKA KAKOVOSTI

POSLANSTVO

Vaš partner v predelavi plastičnih mas. Uporabnikom zagotavljamo najboljšo kakovost, inovativne rešitve, enostaven in raznovrsten način pritrjevanja cevi in ostalih proizvodov.
 

VIZIJA

Dolgoročna vizija podjetja je večja prepoznavnost in prisotnost na trgu Vzhodne in Zahodne Evrope. Želimo si postati eno izmed konkurenčnih podjetij, ostati dolgoročni partner in aktivni udeleženec pri inoviranju. Podjetje je usmerjeno k stalnim izboljšavam, novi tehnologiji in idejam zunanjih partnerjev.
 

POLITIKA

1. Politika kakovosti je strateška usmeritev in sestavni del skupne poslovne politike podjetja Kovinoplast
Laharnar d.o.o.
2. Vodstvo podjetja je odgovorno za uresničevanje politike kakovosti, vsak zaposleni v podjetju pa za kakovost svojega dela.
3. Naši izdelki morajo v celoti zadovoljevati potrebe in pričakovanja »zahtevnega kupca« .
4. Strmimo k zagotavljanju kakovosti na principu preventive ter zahtev, da vsak svoje delo opravi prvovrstno prvič in vsakokrat.
5. Zadovoljstvo zaposlenih in s tem motiviranost za kakovost zagotavljamo s stimuliranjem in izobraževanjem.
6. Strmimo k zagotavljanju varnosti uporabnikov z raznimi analizami, ki so določene iz strani naših zahtevnih kupcev.
7. Stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti temelji predvsem na kakovosti obvladovanja poslovnih procesov, obvladovanju tveganj, kar se kaže z njihovo rastjo in izboljševanjem.
8. Strmimo k kreativnemu dograjevanju sistema kakovosti, večji varnosti in učinkovitosti, saj nam bo zagotovo omogočalo boljšo prihodnost.
9. Skrbimo za pridobitev dokumentacije o uporabi in varnosti materialov katere uporabljamo.
10. Zavezujemo se k zagotavljanju zahtev standardov s katerimi vzdržujemo učinkovitost sistema kakovosti v podjetju.
11. S ključnimi kupci bomo razvijali dolgoročen partnerski odnos, ki ga bomo gradili na sodelovanju, zanesljivih dobavah, učinkovitem reševanju morebitnih težav, svetovanju pri izbiri materialov in naših izdelkov.
12. Dobavitelji se naši partnerji, dobro sodelovanje z njimi je pomemben element za doseganje kakovosti.
13. Sprejeto politiko kakovosti bomo upoštevali pri postavljanju ciljev kakovosti in jo spoštovali na vseh
organizacijskih ravneh.
14. Merilo kakovosti našega dela, naših izdelkov in storitev je zadovoljstvo naših kupcev ter zaposlenih – le
zadovoljni kupci in zaposleni so jamstvo za razvoj in uspešno poslovanje podjetja Kovinoplast Laharnar d.o.o..
15. Delujemo v skladnosti z regulatornimi zahtevami po ISO 9001:2015 , MDD 93/42/ EEC
ter MDR 2017/ 45 .
16. Podjetje je zavezano k gospodarnemu in skrbnemu ravnanju različnih odpadkov, ki nastanejo v podjetju.

Navedene izjave dopolnjujemo in zaključujemo z Demingovo verigo razmerja:

BOLJŠA KAKOVOST BOLJŠA PRODUKTIVNOST
NIŽJI STROŠKI KONKURENČNE CENE
ZAGOTOVLJEN TRŽNI DELEŽ UTRDITEV PODJETJA
ZAGOTOVLJENA DELOVNA MESTA DOVOLJ VELIK DONOS

Zavezanost vodstva
Podjetje uresničuje politiko podjetja.


Novo mesto, 13.12.2022                                                                                                 
Katalog izdelkov
Katalog izdelkov
Prenesi cenik
Content
Za več informacij vas prosimo,
da nas pokličete na 07 33 78 060 ali nam
pošljite sporočilo.

Ime *
Telefon
Elektronski naslov *