hr
de
en
sl
KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o., Nad mlini 68, 8000 Novo mesto

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Podjetje KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o., Nad mlini 68, 8000 Novo mesto je zavezano k varovanju vaše zasebnosti. Če boste podjetju posredovali osebne podatke osebno, s pošto, preko spletnih obrazcev, mobilne aplikacije ali drugih računalniških sistemov, kakor tudi preko spletne pošte na spletnem naslovu podjetja https://www.kovinoplast.si/ bo podjetje z njimi ravnalo skladno s pravili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 94/0, kar je določilo v naslednji izjavi o zasebnosti.

1. Splošna načela za obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja, da se z osebnimi podatki ravna ustrezno. Podjetje KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o. bo vedno zagotavljalo, da:
 • se osebni podatki obdelujejo pošteno, zakonito in transparentno,
 • ustrezno, relevantno in v ustreznem obsegu,
 • so osebni podatki točni in posodobljeni – netočni ali nepopolni osebni podatki bodo popravljeni, izbrisani ali se ne bodo več obdelovali,
 • se osebni podatki ne bodo hranili dlje, kot je to potrebno,
 • se bodo osebni podatki obdelovali samo za poseben, nedvoumen in zakonit namen ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni,
 • bodo osebni podatki varni.

2. Vrste osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo podjetje KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o.. zbirali in obdelovali na več načinov, ko boste z nami stopili v stik prek različnih kanalov, vključno z našim spletnim mestom, e-mailom, osebnim posredovanjem in drugim.
Določene podatke moramo obdelovati, da bi vam zagotavljati želene storitve, medtem ko se lahko za posredovanje drugih odločite sami. Vedno vam bomo sporočili, katere osebne podatke potrebujemo in kakšne bodo posledice, če nam jih ne boste posredovali, npr. da ne bomo mogli npr. pripraviti pogodbo o zaposlitvi ali opraviti naročeno delo.
Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo, lahko v splošnem razdelimo v naslednje kategorije:
 • zaradi zaposlitve v podjetju,
 • zaradi izvedbe naročenega dela,
 • zaradi izdelave in pošiljanja ponudb, računov in druge poslovne komunikacije

Ne zbiramo podatkov posebnih kategorij, kot so rasa ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v delavskih sindikatih, genetski/biometrični podatki, spolna usmerjenost. Podatke o zdravju potrebujemo le v meri sposobnosti ali nesposobnosti za opravljanje dela, ki jih moramo imeti zaradi predhodnega ali preventivnega zdravniškega pregleda.

3. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujemo samo zaradi zakonitih razlogov in jih v splošnem obdelujemo samo, če:
 • ste nam takšno obdelavo dovolili in nam podatke sami posredovali v obdelavo,
 • je obdelava nujna za izvajanje pogodbe o izvajanju del, za normalne poslovne procese in namene trženja ali izvedbo naročila.

4. Privolitev


Lahko se sami odločite, da zahtevanih podatkov podjetju KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o. ne posredujete, samo v tem primeru ne moramo izdelati pogodbe o zaposlitvi ali opraviti naročenega dela.

5. Prenos in omogočanje dostopa do osebnih podatkov tretjim stranem

Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in praviloma ne bodo posredovani tretjim osebam. Prenos vaših osebnih podatkov tretjim stranem se izvaja v najmanjši možni meri in v primeru obstoja ustrezne ravni zaščite podatkov. Osebne podatke lahko razkrijemo tretjim stranem ali jim omogočimo dostop v primeru, če tretje strani izvajajo računovodske, kadrovske ali storitve varstva pri delu.

6. Vaše soglasje

Naše dejavnosti obdelave osebnih podatkov bodo zasnovane na vašem soglasju, ki ga lahko kadar koli umaknete. Umik vašega soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred umikom. Zaradi umika vašega soglasja prav tako morda ne bomo mogli v celoti izpolniti vaših zahtev ali vam v celoti zagotoviti naših storitev.
Pod nobenim pogojem ne bomo brez vašega izrecnega dovoljenja prodali, posredovali, prenesli ali posodili vaših osebnih oz. poslovnih podatkov tretji osebi, razen v primeru, če bi to od nas zahtevali v skladu z zakonodajo državni organi. Podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakor koli škodoval vam ali drugi vpleteni osebi.

7. Varnost

Podjetje KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o. se zavezuje, da izvaja ustrezne varnostne ukrepe za zaščito varnosti vaših osebnih podatkov, , zaščitili pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem.

8. Vaše pravice

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov o vas, ki jih obdelujemo, ob upoštevanju določenih zakonskih izjem. Če želite, lahko nasprotujete zbiranju in nadaljnji obdelavi svojih osebnih podatkov, prav tako pa jih lahko popravite, če je to potrebno. Od nas lahko zahtevate tudi omejitev obdelave.
Izbrisali ali popravili bomo vsako informacijo, ki je netočna ali zastarela, če uporabnik to od nas zahteva.
Če se ne strinjate z našo obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri lokalnem organu za varovanje podatkov.

9. Pritožbe

Če bi se radi pritožili zaradi obdelave osebnih podatkov, nam lahko to kadar koli sporočite. Vašo pritožbo bomo pregledali in stopili z vami v stik, če bomo potrebovali dodatne informacije. Prejem vaše pritožbe ali ugovora vam bomo potrdili v petih delovnih dneh. Vsako pritožbo ali ugovor bom obdelali v enem mesecu. Kadar koli pred, med ali po pritožbenem postopku lahko pritožbo prav tako posredujete lokalnemu organu za varovanje podatkov ali drugemu ustreznemu pravnemu organu.

10. Podatki za stik

Kontaktna oseba podjetja KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o., Nad mlini 68, 8000 Novo mesto:
Kontaktna oseba v podjetju je Helena Laharnar, tel. +386 7 33 78 060 kovinoplast@kovinoplast.si

Direktor: Helena Laharnar

IZJAVA O PRIVOLITVI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Katalog izdelkov
Katalog izdelkov
Prenesi cenik
Content
Za več informacij vas prosimo,
da nas pokličete na 07 33 78 060 ali nam
pošljite sporočilo.

Ime *
Telefon
Elektronski naslov *